Osiguranje od odgovornosti

Posao je veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Ipak, najvažnije je kad možete da se opustite i sa motivacijom započnete svaki novi poduhvat koji je pred vama. To vodi neizostavnom uspjehu i još boljim rezultatima. Osiguranje od odgovornosti kreira se prema vaših zahtjevima kako bi u potpunosti odgovarao vašem poslovanju.

Opšta odgovornost


  • odgovornost za štete pričinjene trećim licima u toku obavljanja djelatnosti, a koja nije proistekla iz obavljanja profesionalne djelatnosti

 Moguće je ugovoriti i:

  • osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenicima
  • osiguranje od odgovornosti za zagađenje vode i tla
  • osiguranje od odgovornosti za proizvode sa manom
VišeManje

Profesionalna odgovornost


  • predstavlja zakonsku ugovornu odgovornost za štete nastale uslijed profesionalnog propusta

Osigurati se mogu:

  • advokati, vještaci, notari
  • ljekari i stomatolozi
  • revizorska društva
  • zaštitari
  • brokeri u osiguranju
VišeManje

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

DODATNO JE MOGUĆE UGOVORITI:

osiguranje prekida rada uslijed požara

osiguranje objekata u izgradnji

osiguranje objekata i opreme u montaži

osiguranje robe u transportu

osiguranje imovine od zemljotresa

paket osiguranje imovine od svih rizika "All Risks"
ISKUSTVA KORISNIKA

"Veoma smo zadovoljni UNIQA osiguranjem. Komunikacija sa kompletnim timom ove kompanije je zadovoljavajuća, i u budućnosti planiramo nastaviti saradnju sa ovom osiguravajućom kućom."

Alma Neimarlija - FRIMECO d.o.o