Banko osiguranje

Putem banko osiguranja klijenti odnosno korisnici bankarskih usluga štite polisom osiguranja svoja kreditna i druga sredstva.

Osiguranje korisnika kredita

Smrt, nezaposlenost ili bolovanje korisnika kredita se mogu odraziti na finansijsku stabilnost porodice i dovesti u pitanje plaćanje rata kredita.

Moguće je ugovoriti pakete osiguranja sa pokrićem sljedećih rizika:

 • smrt uslijed bilo kojeg razloga
 • nezaposlenost
 • bolovanje

Osiguranje korisnika kartica

Moguće je ugovoriti pakete osiguranja sa pogodnostima uz debitne i kredite kartice uz pokriće sljedećih rizika:

 • sigurnost i zaštita prilikom korišćenja platne kartice
 • gubitak kreditne kartice i ličnih dokumenata
 • osiguranje kupljenog proizvoda, produženu garanciju 
 • PZO, gubitak prtljage, otkaz putovanja
Osiguranje od posljedica nezgode

Moguće je ugovoriti jedan od 3 paketa: individualno osiguranje, osiguranje za djecu, porodično osiguranje.
Pokriveni su sljedeći rizici:

 • dnevna bolnička naknada za boravak u bolnici uslijed nesretnog slučaja
 • trajna invalidnost usljed nesretnog slučaja
 • nastup teške bolesti
 • lom kosti
 • troškovi liječenja uslijed nesretnog slučaja

Imate pitanja?

Besplatni info broj: 080 02 02 51
UNIQA Non-Stop 0-24h

Obala Kulina bana 19, Sarajevo
Radno vrijeme: 8.00 - 16.30

info.uniqa@uniqa.ba Prodajna mjesta