Fizička lica

Rizik i neizvjesnost su sastavni dio našeg života, a potreba za sigurnošću jedna je od osnovnih ljudskih potreba. UNIQA osiguranje pruža Vam zaštitu od iznenadnih situacija, čuva Vaše zdravlje i imovinu, omogućava opuštenost pri putovanju i štiti ono najvažnije – Vašu porodicu i Vas.