Pravna lica

Upravljanje kompanijom nosi određene rizike i odgovornosti. Odabirom adekvatnog osiguravajućeg pokrića obezbjeđujete nesmetano odvijanje poslovanja i finansijsku sigurnost za Vašu kompaniju, kao i za zdravlje i živote Vaših zaposlenika.