Putno osiguranje

Klik do individualnog, porodičnog ili grupnog osiguranja uz popust od -10% na online kupovinu do kraja godine! Misli na sigurno putovanje! Misli UNIQA

Individualno osiguranje
  • prema broju dana trajanja putovanja
  • tromjesečna polisa
  • polugodišnja polisa
Porodično osiguranje
  • jedna polisa osiguranja za sve članove jedne porodice
  • trajanje: od najmanje 1 do maksimalno 365 dana
Grupno osiguranje
  • polisom obuhvaćene najmanje 3 osobe
  • jedan limit pokrića za sve članove

Imate pitanja?

Info broj: +387 33 289 000
UNIQA Non-Stop 0-24h

Obala Kulina bana 19, Sarajevo
Radno vrijeme: 8.00 - 16.30

info.uniqa@uniqa.ba Prodajna mjesta