Kasko osiguranje

Kasko osiguranje Vašeg vozila omogućava da dobijete naknadu za materijalnu štetu na Vašem vozilu nastalu u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste je Vi uzrokovali. Pokriva i mnoge druge materijalne štete: provalu, krađu vozila, elementarne nepogode, lom stakla.

Full kasko

uključuje:


  • rizik krađe automobila 
  • štete uzrokovane saobraćajnom nezgodom ili sudarom
  • oštećenja nastala na parkingu, pada ili udarca nekog predmeta
  • štete nastale uslijed vremenskih nepogoda
  • štete nastale uslijed: požara, eksplozije, protesta i postupaka trećih osoba

Full kasko brošura

VišeManje

Kasko 4+

uključuje:


  • znatno nižu cijenu za vozila starija od 4 godine
  • rizike kao i kod Full kaska
  • 10% učešće u ukupnom iznosu totalne štete na vozilu
  • amortizaciju na zamijenjene nove dijelove, ali ne i na alternativne dijelove

Kasko 4+ brošura

VišeManje

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

ŠTA SMO OSIGURALI?

saobraćajna nezgoda

provalna krađa

pad ili udarac nekog predmeta

vremenske nepogode
USLUGE & PREDNOSTI
1
Šta pokriva Full kasko i Kasko 4+ osiguranje?

Full kasko osiguranje i Kasko 4+ pokrivaju štete nastale zbog krađe, saobraćajne nezgode, požara, sudara, udara groma, loma, tuče, oluje, eksplozije, pada snijega ili leda, pada ili udara nekog predmeta, protesta, zlonamjernih postupaka trećih osoba.

2
Mobilna procjena štete.

Klijentima nudimo uslugu procjene štete u najkraćem mogućem roku od nastanka oštećenja na vozilu. Procjenitelji procjenu vrše na licu mjesta i od klijenta preuzimaju potrebnu dokumentaciju, klijent više ne mora dolaziti u poslovnice čime se pojednostavljuje i ubrzava procjena te u konačnici i proces obrade te isplate šteta.

3
Šta je bonus sistem?

Za naše klijente smo pripremili bonus sistem gdje polisa može biti jeftinija i do maximalnih 65%.

 

4
Prijave štete putem Viber Bot-a

Za naše klijente koji imaju zaključnu polisu AO i Full Kaska ili Kasko 4+ obezbjedili smo mogućnost prijave štete putem UNIQA Viber Bot-a.

5
Telefonska prijava štete

Ostvarite svoja prava iz osiguranja brzo i jednostavno putem usluge "Telefonska prijava štete". Pozivom na broj 080 02 02 51 možete izvršiti prijavu odštetnog zahtjeva, ali i dobiti sve potrebne informacije u vezi sa svojim predmetom u svakom trenutku, čime nužnost dolaska u poslovnicu postaje stvar prošlosti.

Zašto UNIQA?

prosječni period zaključenja 7 dana

tehnička podrška - pomoć na cesti

specijalni uslovi za obnovu zahtjeva

osiguravajuća grupa

preko 9.4 miliona klijenata

33 prodajna mjesta