Osiguranje od nezgode

Bezbrižan život i sigurna budućnost je želja svih, ali niko ne može da predvidi niti sprječi nezgode. Ne dozvolite da iznenadna bolest, nezgoda ili bolničko liječenje osim zdravlja ugroze i Vašu finansijsku stabilnost. Dovoljna je jedna mudra odluka koja može da obezbijedi prijeko potrebnu sigurnost.

Individualno osiguranje


  • uključuje rizike: smrt uslijed nezgode i trajnu invalidnost
  • moguće je ugovoriti dodatne rizike: smrt uslijed bolesti, troškove liječenja, lom kostiju, nastup teške bolesti
VišeManje

Porodično osiguranje


  • osiguranje za Vas i najuže članove Vaše porodice
  • uključuje rizike: smrt uslijed nezgode i trajnu invalidnost
  • jednaka osigurana suma za sve članove porodice
VišeManje

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

POGODNOSTI

pogodnost za neodređeno trajanje osiguranja

mogućnost plaćanja premije na rate

osigurani ste 24 sata
DOBRO JE ZNATI:
1
Šta je premija osiguranja?

Iznos koji Ugovarač osiguranja plaća po osnovu zaključene polise osiguranja.

2
Šta je nezgoda?

Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji ima za posljedicu smrt osiguranika ili tjelesnu povredu (trajnu potpunu ili djelomičnu invalidnost), narušenje zdravlja koje zahtijeva liječenje u bolnici i/ili troškove liječenja.

3
Šta je trajna invalidnost?

Trajna invalidnost je trajni gubitak funkcije ili dijela tijela/organa koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.

4
Šta su troškovi liječenja u vezi nezgode?

Naknađuju se troškovi stvarnog i nužnog liječenja nastali u periodu do godinu dana od dana nezgode koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim ili nekim drugim osiguranjem.

5
Šta je naknada za boravak u bolnici?

Naknada za boravak u bolnici plaća se za svaki dan koji zaposlenik po osnovu osiguranog slučaja provede u bolnici, a najduže 180 dana.

6
Pojam "lom kosti" se odnosi na:

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod loma bilo koje kosti, bez obzira da li će se zbog istog loma naknadno isplatiti osigurana suma za nastalu trajnu invalidnost.

7
Šta je nastup teške bolesti?

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod nastupa teške bolesti, bez obzira da li će se zbog iste naknadno isplatiti osigurana suma za ostale ugovorene rizike.

ISKUSTVA KORISNIKA

"Zaključenjem polise osiguranja od posljedica nezgode ne mogu spriječiti neželjeni događaj, ali mogu umanjiti njegove posljedice. Sretna sam jer sam svojim UNIQA polisama zaštićena u slučaju nepredvidenih finansijskih troškova."

Nada Ivković