VITAL comfort

Proizvodi VITAL Comfort pokriva troškove vanbolničkog liječenja u našoj zemlji. Uz ovaj proizvod moguće je ugovoriti i preventivnu zdravstvenu zaštitu kroz sistematski pregled.

VITAL Comfort

Proizvod uključuje:


  • specijalističke preglede, dijagnostičke postupke
  • medicinska pomagala
  • lijekove, pomagala za vid
  • fizioterapije, psihoterapije
  • mogućnost ugovaranja sistematskog pregleda
  • participaciju osiguranika 20%, uz mogućnost ugovaranja isključenja participacije

Zdravstveno osiguranje - brošura

VišeManje

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku: