Prijedlozi, pohvale, žalbe

Elektronski obrazac

Napomena: Slanjem Vaših komentara dajete saglasnost da UNIQA Osiguranje d.d. u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, prikuplja i dalje obrađuje Vaše lične podatke u svrhu istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata i telemarketinga. Prema odredbama istog zakona UNIQA Osiguranje d.d. se obavezuje čuvati Vaše lične podatke kao profesionalnu tajnu.