Mediji

Jedino u BiH - UNIQA putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za COVID-19


UNIQA je prva i jedina osiguravajuća kuća koja omogućava kupovinu putnog osiguranja sa dodatnim pokrićem za posljedice izazvane pandemijom COVID-19 klijentima koji ipak planiraju putovanje u inostranstvo.

UNIQA putno osiguranje za COVID-19

Kao i kod standardne polise putnog osiguranja, UNIQA klijentima omogućava da i za slučaj pandemije COVID-19 izbjegnu troškove od nekoliko stotina do nekoliko hiljada KM, koliko koštaju najjednostavniji medicinski pregledi ili hospitalizacija u inostranstvu. Uz pokrića koja pruža, zaista nema opravdanja da se svako putovanje, bilo individualno ili porodično, ne osigura putnim osiguranjem uz dodatno pokriće za COVID-19 za što je potrebno izdvojiti samo 1,5 KM po danu boravka u inostranstvu.

Šta obuhvata osiguranje?

Polisa putnog osiguranja sa doplatkom za COVID-19 važi za sve evropske zemlje uključujući Tursku i Rusiju i obuhvata organizaciju neophodne zdravstvene pomoći, pokriće troškova dijagnostike, pregleda ljekara, testiranja zbog ispoljavanja simptoma infekcije koronavirusom i nabavku lijekova za bolničko i vanbolničko liječenje u zemlji boravka u iznosu od 15.000 KM do 60.000 KM.

Koliko košta polisa za sedmodnevno putovanje?

Jedna osoba za 10,50 KM ili porodica, dvoje odraslih i dvoje djece, za 30 KM mogu da budu bezbrižni 7 dana u zemljama širom Evrope, sigurni da u slučaju potrebe mogu da računaju na pomoć UNIQA osiguranja u finansijskom smislu. Naspram troškova liječenja, putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za COVID-19 je zanemariva ali neophodna investicija, za sve građane koji se ipak odluče za putovanje u inostranstvo u narednom periodu.

Kupi online uz 10% popusta

Klijenti mogu kupiti i platiti polisu online preko web shopa na www.uniqa.ba ili u poslovnicama UNIQA osiguranja. Da bi uz putno osiguranje imali obezbjeđeno pokriće i za COVID-19, potrebno je da navedu da žele i ovo dopunsko osiguranje, odnosno, ukoliko kupovinu obavljaju preko web shopa, izaberu opciju koja sadrži i dopunsko COVID-19 pokriće. Plaćanje je omogućeno putem www.uniqa.ba bez internet bankarstva i bez naknade, uz prihvat svih Mastercard i VISA kartica bilo koje banke. Naknadu za transakciju snosi UNIQA osiguranje.

Kako aktivirati polisu u slučaju potrebe?

Za aktiviranje putnog osiguranja u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti u inostranstvu, sa uračunatim COVID-19 pokrićem ili bez njega, osiguranici mogu da pozovu CORIS asistenciju čiji broj se nalazi na polisi osiguranja, koji potom klijente upućuje u najbližu zdravstvenu ustanovu, bez potrebe da bilo šta direktno plaćaju ili mogu da medicinsku uslugu plate sami uz naknadnu refundaciju troškova od UNIQA osiguranja.

Sve informacije o pokriću koronavirusa po polisama putnog osiguranja dostupne su putem besplatnog telefona 080 02 02 51, e-maila info.uniqa@uniqa.ba ili na web stranici kompanije www.uniqa.ba