Mediji

Nove Mjere Agencije za nadzor osiguranja FBiH u oblasti autoodgovornosti


Agencija za nadzor osiguranja FBiH je 28.10.2020 godine donijela Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti kojih su se dužna pridržavati sva društva za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mjere imaju za cilj dodatno podizanje svijesti osiguravajućih društava na obaveze iz zakonskih i podzakonskih akata, kontinuiranu kontrolu ispravnosti postupanja vlastite i vanjske prodajne mreže, kao i obavezu informiranja korisnika usluga osiguranja o obavezama društava za osiguranje u poslovima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

U nastavku možete pogledati nove Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i Izvod iz Odluke o načinu utvrđivanja Tarife premije i Cjenika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama.

Nove Mjere u oblasti AO

Izvod iz Odluke Tarife premije i Cjenika za AO