Mediji

Nove Mjere Agencije za nadzor osiguranja FBiH u oblasti autoodgovornosti


Agencija za nadzor osiguranja FBiH je 06.07.2021 godine donijela nove Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti kojih su se dužna pridržavati sva društva za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mjere imaju za cilj dodatno podizanje svijesti osiguravajućih društava na obaveze iz zakonskih i podzakonskih akata, kontinuiranu kontrolu ispravnosti postupanja vlastite i vanjske prodajne mreže, kao i obavezu informiranja korisnika usluga osiguranja o obavezama društava za osiguranje u poslovima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Donošnjem ove odluke, dosadašnje mjere prestaju važiti, te su osiguravajuća društva dužna pridržavati se novih mjera, koje možete pronaći na linku ispod.

Nove mjere u oblasti AO