Mediji

Obavijest za klijente UNIQA osiguranja


OBAVIJEST

UNIQA osiguranje obavještava svoje cijenjene klijente da od 01.02.2015. godine prestaje sa poslovanjem na adresi AC Quattro, Put života br. 1, Sarajevo. Preporuka klijentima je da sve buduće prijave šteta vrše putem telefona 033 289 000 ili besplatne linije UNIQA osiguranja 080 02 02 51.
Uvjereni smo da ćemo na ovaj način omogućiti dodatnu efikasnost u radu te osigurati lakši i brži način procjene i isplate šteta, a s ciljem da našu uslugu u narednom razdoblju učinimo još kvalitetnijom.

Vaše UNIQA osiguranje