Mediji

Rezultati poslovanja u 2011. godini


Najveći rast tržišnog udjela u industriji osiguranja

Prema rezultatima za 2011. godinu, UNIQA Osiguranje je sa ukupnom premijom od 39,9 miliona KM, ostvarilo rast od 13,25%. Sa učešćem od 11,20%, ova osiguravajuća kuća je postigla najveći rast tržišnog udjela u industriji osiguranja. Dobit UNIQA Osiguranja u 2011. godini iznosi 603,7 hiljada KM.   

UNIQA zauzima četvrto mjesto među 25 osiguravajućih društava koja posluju na području Bosne i Hercegovine, te drugo mjesto na tržištu životnih osiguranja. U odnosu na prošlu godinu, UNIQA Osiguranje je povećalo premiju u Republici Srpskoj za 93%, i na ovo tržište u 2012. godinu, ulazi kao druga najveća osiguravajuća kuća iz FBiH.  

“I pored nepovoljnog ekonomskog okruženja i stanja na tržištu osiguravajućih društava, UNIQA je u 2011. ostvarila višestruki rast u odnosu na tržište osiguranja. Ovaj rezultat je ostvaren zahvaljujući angažmanu svih zaposlenika, te širenju prodajne mreže u cijeloj BiH“, objasnila je Senada Olević, direktorica UNIQA Osiguranja. Najveći pomak postignut je u segmentu životnih osiguranja, gdje je sa premijom od 17,3 miliona KM ostvaren rast od 22,6% dok je tržišno učešće na nivou FBiH 24,8%. U strukturi premije, UNIQA je zadržala izbalansiran portfolio, sa čak 43% udjela životnog osiguranja, te ravnomjernom zastupljenošću svih vrsta neživotnih osiguranja.   

U 2011. godini, ostvarena je i vrlo visoka efikasnost likvidacije šteta, a prema zvaničnim podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH „U prošloj godini, riješeno je 92% prijavljenih slučajeva, te su klijentima isplaćene štete u iznosu od 11,1 milion KM“, istakao je Feđa Morankić, izvršni direktor UNIQA Osiguranja napominjući kako su ovi podaci najbolja referenca u građenju odnosa povjerenja sa postojećim i potencijalnim klijentima.  
Osvrnuvši se na učinak u proteklih pet godina, u toku kojih je UNIQA ostvarila index rasta od 150%, direktorica Olević je istakla i lidersku poziciju u razvoju i prodaji proizvoda bankoosiguranja. „Tradiciju u inovacijama proizvoda, nastavljamo i u 2012. godini skorim predstavljanjem paketa proizvoda koji kombinira životno, dobrovoljno zdravstveno i putno-zdravstveno osiguranje. Bez obzira na složene uslove poslovanja, naši ciljevi su rast i razvoj proizvoda i usluga“, najavila je Olevićeva, podsjećajući da je u 15 godina svog poslovanja ova osiguravajuća kuća tržištu prva predstavila brojne proizvode osiguranja.