Mediji

Samo u UNIQA osiguranju - Online prijave šteta


Od sada prijavite štetu i putem internet

UNIQA osiguranje je prva osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini koja je svojim klijentima omogućila uslugu prijave šteta putem interneta.  

Od februara ove godine, posjetom internet stranice www.uniqa.ba, osiguranici UNIQA osiguranja, mogu prijaviti štetu nastalu po osnovu kasko osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog i putnog zdravstvenog osiguranja, te osiguranja stana ili kuće.  

Prema riječima voditelja odjela šteta UNIQA osiguranja, Eldara Dude, usluga „online prijave šteta“ je dio strategije uvođenja savremenih trendova na tržištu osiguranja. „Umjesto da zbog oštećenja prozora ili puknuća cijevi u vašem stanu dolazite do neke od poslovnica UNIQA osiguranja, proces prijave šteta možete obaviti „kod kuće“ ili na poslu, u najkraćem mogućem roku, uz jednostavnu proceduru i dostavu fotografija. “, ističe Dudo naglašavajući da je ovaj segment usluge iznimno važan za sve klijente UNIQA osiguranja. „U proteklom periodu uložili smo velike napore da smanjimo trajanje procesa rješavanja šteta što je za klijente, u momentu kada se desi štetni događaj, izuzetno važno. Dokaz da smo u tome uspjeli jeste zvanični izvještaj Agencije za nadzor osiguranja, prema kojem smo vodeća osiguravajuća kuća u segmentu efikasnosti i ažurnosti rješavanja šteta, sa odnosom riješenih i prijavljenih šteta od 93,7%“, kazao je Dudo.

U ovoj fazi „online prijave šteta“, klijenti UNIQA osiguranja mogu prijaviti štete nastale po osnovu 4 vrste osiguranja dok na web stranici ove kompanije za ostale vrste osiguranja mogu naći formulare za prijavu šteta, koje nakon što popune, trebaju dostaviti putem faxa ili lično u bilo koju poslovnicu UNIQA osiguranja. Sve potrebne informacije, klijenti mogu dobiti i putem UNIQA besplatnog info telefona: 080 02 02 51.