Mediji

UNIQA implementirala novi model poslovanja – UNIQA 3.0


Nova poslovna strategija primarno usmjerena ka klijentu i digitalizaciji

Osiguravajuće društvo UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo započelo je 2021. godinu implementacijom nove poslovne strategije pod nazivom UNIQA 3.0. Novi poslovni model razvijen je zajedničkim inputima iz 18 zemalja u kojima UNIQA Group djeluje, te je definisana strategija i novi poslovni model u čijem fokusu je klijent, njegove potrebe i očekivanja u skladu sa izmijenjenim uslovima poslovanja.

Iz UNIQA Osiguranja ističu da je orijentacija ka klijentu i u prethodnim strategijama igrala veliku ulogu. Međutim, bržim razvojem digitalizacije kao i  promjenama na tržištu osiguranja, nastalim između ostalog i pojavom COVID-19, pružanje pojednostavljene i inovativnije usluge klijentima je dobilo na dodatnom značaju.

UNIQA 3.0 je naš odgovor na novonastale trendove u digitalizaciji i inovacijama na tržištu, kao i na izazove sa kojima se cijeli svijet susreće. Nova strategija je podrazumijevala i reogranizaciju poslovnih procesa kako bi našim klijentima pojednostavili i ubrzali procese zaključenja polisa i isplata šteta. Dakle, implementacijom UNIQA 3.0 strategije i novog poslovnog modela želimo biti korak ispred po pitanju zadovoljenja potreba klijenata sa stanovišta jednostavnosti, efikasnosti i transparentnosti i postići izvrsnost usluge koju pružamo klijentima" – izjavila je Senada Olević, direktorica UNIQA Osiguranja u Bosni i Hercegovini u svom obraćanju.

Uprkos brojnim izazovima sa kojima se društvo suočavalo u prethodnoj godini, poslovni rezultati i ostvarena dobit ukazuju da su klijenti prepoznali kvalitet usluga i povjerili svoju sigurnost UNIQA Osiguranju.

Prepoznatljiv kao inovator u sektoru osiguranja i prateći potrebe klijenata, UNIQA je bila prvo osiguravajuće društvo na tržištu BiH koje je pokrivalo i troškove liječenja od  COVID -19. Također, u prethodnoj godini je predstavljen i novi proizvod „Sigurna profesija“ namijenjena ljekarima i ostalim predstavnicima medicinske profesije, a koje podrazumijeva osiguranje finansijskih gubitaka uslijed nemogućnosti obavljanja prakse, osiguranje pravne zaštite kao i osiguranje profesionalne odgovornosti medicinskog osoblja.

Sa primjenom nove strategije UNIQA 3.0, pored digitalizacije procesa i usluga i unapređenja komunikacije, planirano je i dalje uvođenje novih proizvoda i širenje poslovne mreže širom Bosne i Hercegovine.