Mediji

UNIQA novi ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala


UNIQA osiguranje, jedna od vodećih osiguravajućih kuća u regiji jugoistočne Evrope (SEE), novi je ekskluzivni sponzor i zvanično osiguranje Sarajevo Film Festivala.

Najveći regionalni filmski događaj koji, kao i UNIQA Osiguranje, poseban fokus stavlja na zemlje jugoistočne Evrope (SEE), od 11. do 18.8.2023. će slaviti svoje 29. izdanje. Festival će i ovog puta okupiti filmske umjetnike, zvijezde i ljubitelje filma iz cijelog svijeta, koji će od ove godine još više uživati u raznovrsnom filmskom i kulturnom programu zahvaljujući ovom partnerstvu.

Prilikom svečanog potpisivanja sponzorskog ugovora Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala i Adel Bahtanović, predsjednik UNIQA SEE složili su se da čvrsti temelji partnerstva i prijateljstva između UNIQA osiguranja i Sarajevo Film Festivala počivaju na zajedničkim vrijednostima i posvećenosti regiji.

„Velika nam je čast priključiti se izuzetnoj ekipi Sarajevo Film Festivala i biti dio jednog od najvećih događaja u regiji. Festival predstavlja savršen spoj kulture, zajedništva i društvene osviještenosti i odgovornosti, a to su vrijednosti na kojima se temelji poslovanje UNIQA osiguranja u cijeloj regiji jugoistočne Evrope. Uvjeren sam da ćemo partnerstvom koje smo zaključili na period od tri godine dodatno istaći našu poslovnu misiju i svrhu poslovanja, u skladu sa sloganom našeg brenda. Želimo postaviti temelje za dugoročno partnerstvo, sa ciljem da svim posjetiocima festivala prenesemo našu poruku da zaista Živimo bolje zajedno„ – istakao je Bahtanović.

Marjanović se osvrnuo na važnost pružanja dodatne vrijednosti posjetiocima Festivala, koja će se osigurati ovim partnerstvom.

Zadovoljstvo nam je što se od ove godine UNIQA osiguranje vratilo među ponosne sponzore Sarajevo Film Festivala. UNIQA je za nas važan regionalni partner i simbol pouzdanosti i odgovornog pogleda na svijet. Sigurni smo da ćemo zajedničkim djelovanjem našim gostima i publici Sarajevo Film Festivala ponuditi istinsku dodatnu vrijednost – rekao je Marjanović.

O UNIQA SEE

UNIQA SEE je treća najveća grupa kompanija u okviru UNIQA International-a, a koju čine Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bugarska. Ujedno je i najbrže rastuća grupa, sa velikim potencijalom daljeg razvoja na tržištu osiguranja, sa 1.700 zaposlenih i preko 2 miliona klijenata. Fokus poslovanja UNIQA SEE leži na orijentaciji prema klijentima, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije usluge, ali takođe ima snažan fokus na digitalizaciju i ulaganje u zajednicu i održivi razvoj.

__________________________________________________________________________

UNIQA, one of the leading insurance companies in the Southeast Europe (SEE) region, is the new exclusive sponsor and official insurance of the Sarajevo Film Festival.

The largest regional film event, which, like UNIQA, puts a special focus on the SEE countries, will celebrate its 29th edition this year, from August 11th to 18th, 2023. The festival will once again gather film stars, artists, and enthusiasts from all over the world, all of whom can enjoy the diverse film and culture program even more profoundly this year, thanks to this partnership.

During the official ceremonial signing of the sponsorship contract, Jovan Marjanović, director of Sarajevo Film Festival and Adel Bahtanović, president of UNIQA SEE, agreed that the solid foundations of partnership and friendship between UNIQA and the Sarajevo Film Festival rest on common values and commitment to the region.

"It is a great honor for us to join the exceptional team of the Sarajevo Film Festival and to be part of one of the biggest events in the region. The festival represents a perfect combination of culture, community, social awareness, and responsibility - the same values on which the business of UNIQA is based in the entire region of Southeast Europe. I remain confident that with the partnership we concluded for a period of three years, we will further highlight our business mission and business purpose, in accordance with the slogan of our brand. We want to lay the foundations for a long-term partnership, with the aim of conveying our message to all visitors of the festival that we are truly living better together," Bahtanović remarked.

Marjanović referred to the importance of providing additional value to festival visitors, which will be realized through this partnership.

"We are pleased that starting this year, UNIQA Insurance is back among the proud sponsors of the Sarajevo Film Festival. UNIQA is an important regional partner for us as both a symbol of reliability, as well as a responsible outlook upon the world. We are sure that by working together we will offer true added value to our guests and the audience of the Sarajevo Film Festival" - said Marjanović.

About UNIQA SEE

UNIQA SEE is the third largest group of companies within UNIQA International, which consists of Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Montenegro, and Bulgaria. It is also the fastest growing group with great potential for further development in the insurance market, with 1,700 employees and over 2 million clients. The business focus of UNIQA SEE lies in customer orientation, with the aim of providing better quality service, all while maintaining a strong focus on digitization, investment in the community, and sustainable future developments.