Mediji

UNIQA osiguranje podržava Organizaciju SOS Dječija sela BiH


UNIQA pokriva godišnje troškove jedne SOS porodice

Predstavnici UNIQA osiguranja, te Organizacije SOS Dječija sela BiH, ozvaničili su početak saradnje i potpore ove osiguravajuće kuće, a koja podrazumijeva pokrivanje godišnjih troškova ishrane jedne SOS porodice. Ukupnim iznosom od 17.600 KM, UNIQA osiguranje će umnogome olakšati rad SOS Dječijih sela orijentiranih na podršku djeci bez roditeljskog staranja.

UNIQA osiguranja donacijom SOS Dječijem selu još jednom potvrđuje da je riječ o kompaniji kojoj je jedan od strateških ciljeva društveno odgovorno poslovanje.  „Brojne donacije uručene u proteklim godinama svjedoče o tome da UNIQA osiguranje vodi računa i o ugroženim kategorijama stanovništva. Ipak, uvijek je najveće zadovoljstvo kada kompanija poput naše može obradovati i uljepšati predstojeće dane našim najmlađima, djeci Bosne i Hercegovine. Stoga, velika mi je čast što će upravo UNIQA Osiguranje u 2013. godini osigurati kvalitetan život i prehranu jedne SOS porodice“, izjavila je ovom prilikom direktorica UNIQA Osiguranja Senada Olević.  Amir Osmanović, nacionalni direktor organizacije SOS Dječija sela BiH naglasio je kako podrška UNIQA osiguranja pokazuje posvećenost jedne velike bosanskohercegovačke kompanije organizaciji usmjerenoj na brigu o djeci. „Iznosi novca koje naša Organizacija mora svakodnevno izdvajati za hranu za 28 SOS porodica su izuzetno veliki, te je ovakav vid podrške za nas izuzetno značajan. Za nas je ovo uistinu jedan od primjera kvalitetne saradnje jedne kompanije i naše organizacije“, izjavio je na Osmanović.

UNIQA osiguranje je u BiH, pod ovim imenom, prisutno već skoro 7 godina u okviru kojeg se nalaze 4 regionalne direkcije (Sarajevo, Tuzla, Bihać i Banja Luka), 12 servisnih centara, poslovnice na više od 40 lokacija i preko 220 zaposlenih. Danas je UNIQA Osiguranje četvrta osiguravajuća kuća u našoj zemlji prema ukupnoj polisiranoj premiji i druga u oblasti životnih osiguranja.  

Organizacija SOS Dječija sela BiH, kroz porodični vid brige, trenutno brine o 269 dječaka i djevojčica bez roditeljskog staranja u 28 SOS porodica. U Bosni i Hercegovini djeluju dva SOS Dječija sela – u Sarajevu i Gračanici, u kojima, kroz porodični model brige osiguravamo toplo i sigurno mjesto za odrastanje djece. Prema konceptu SOS Dječijih sela, u svakoj porodičnoj kući živi SOS mama sa najviše šestoro ili sedmoro djece i oni čine jednu SOS porodicu