Odabrani projekti

Odabrani projekti u projektu "Radost života" u 2019. godini

Na projekat "Radost života" prijavljen je ukupno 171 projekat. Od ukupnog broja prijavljenih projekata odabrano je 13 koje će UNIQA osiguranje finansijski podržati u 2019. godini. U narednom periodu, UNIQA će sa podnosiocima odabranih projekata potpisati ugovore.

Podrška ranjivim skupinama djece, razvoj mladih, unapređenje učenja i sticanja znanja, uvođenje zdravih navika u svakodnevni život djece, promocija redovnih tjelesnih aktivnosti glavne su teme kojima se bave projekti odabrani za finansijsku podršku u 2019. godini.

Sa projektima čija bi realizacija mogla doprinijeti poboljšanju uslova života u zajednici, te dobrobiti djece i mladih prijaviti su se mogla neprofitna udruženja, sportska udruženja kao i udruženja koja se bave projektima za djecu i mlade, osnovne i srednje škole te vrtići. Uz kvalitet, projekti su vrednovani po stepenu korisnosti i uticaja na zajednicu.

 

Odabrani projekti u 2019. godini su:

1. Osnovna škola "Vrhpolje", Sanski most: Dnevni boravak za učenike putnike
2. Udruženje građana "Novi horizonti", Tuzla: Poklonimo im život sa manje boli 
3. JU "Ekonomska škola", Banja Luka: Naša biblioteka 
4. Udruženje "Plivački klub SPID", Sarajevo: Integracija u društvo kroz plivanje
5. JU "Dječije obdanište i dom učenika", Bosanska Krupa: Raste biljka, rastem ja
6. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", Banja Luka: Kosa za osmijeh
7. JU "Dječiji vrtić Ciciban", Mostar: Opremanje igrališta
8. Udruženje građana "Konjički klub Viljenjak", Visoko: Terapijsko jahanje za djecu
9. Osnovna škola "Sveti Sava", Doboj: Treći čas fizičkog vaspitanja
10. Udruženje "PIPOL", Tuzla: Zajedno kroz školska vrata, za djecu izliječenu od raka
11. Osnovna škola "Ključ": Opremanje produženog boravka 
12. Udruženje za promociju nordijskog hodanja i sportske rekreacije, Sarajevo: Vježbaj nordijski - za um i tijelo
13. JU Centar za socijalni rad, Prijedor: Adaptacija prihvatilišta za djecu i žene žrtve nasilja


Zahvaljujemo svima koji su uzeli učešće u projektu "Radost života"!